امام صادق فرمود :«هر گاه مردم مرتکب 4 گناه شوند به 4 بلا گرفتار شوند»:1-زمانی که زنا رواج یابد زلزله خواهد امد. 2-هر گاه مردم زکات نپردازند چهار پایان به هلاکت میرسند.3-هر گاه قضاوت مسئولان قضایی ظالمانه با شد باران نخواهد بارید.4-زمانی که پیمان شکنی رواج یابد مشرکان بر مسلمانان غلبه خواهند کرد.بحار. ج 76 ص 21
دسته ها : حدیث
پنج شنبه بیست و سوم 8 1387
X