ان چنان حواسمان به ناداشته هاست که نمیتوانیم از داشته هایمان لذت ببریم

تاتل بام

دسته ها :
چهارشنبه بیست و چهارم 7 1387

از غیبت کردن بپرهیز که خوراک سگ های جهنم است

امام حسین (ع)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و چهارم 7 1387
X