خوب بچه ها  خطر رفع شد امروز امتحان رو کنسل کردم.بچه ها چه طوری اون شکلک ها رو کنار نوشته هاتون می زارید؟


دسته ها : حرفای خودمونی
پنج شنبه بیست و یکم 9 1387
X