کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها میکند پرهایش سفید
میماند، ولی قلبش سیاه میشود.... دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.

پست مهمان

 


دسته ها : ادبی
جمعه اول 9 1387
X