درروز یکشنبه این ماه نمازی است با فضیلت بسیار ازرسول خدا صلی الله علیه و آله. روایت شده هرکه آنرا بجا آورد توبه اش مقبول و گناهش آمرزیده شود و دشمنان او درروزقیامت ازاو راضی شوند و با ایمان بمیرد و دینش گرفته نشود و قبرش گشاده و نورانی گردد، والدینش ازاو راضی گردند و مغفرت شامل حال والدین و ذریه او گرددو توسعه رزق پیدا کند و ملک الموت با او دروقت مردن مدارا نماید و به آسانی جان او بیرون شود .کیفیت نماز: درروز یکشنبه غسل کند و وضوسازد و چهاررکعت نماز گزارد و درهر رکعت حمد یکمرتبه و سوره توحید سه مرتبه و معوذتین ( سوره های ناس و فلق ) هرکدام یکمرتبه بعد هفتادمرتبه استغفارکند وآنرا به دعای زیر ختم نماید :    لَا حَولَ وَلَا قُوَة اِلا بِاللهِ العَلیِّ العَظیمِ سپس بگوید یا عَزیزُ یا غَفارُ اِغفِرلی ذُنُوبی وَ ذُنُوبَ جَمیعِ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ فَاِنّهُ لَا یَغفِرُالذُنـُُوبُ الّا اَنتَ.

پست مهمان


دسته ها : مذهبی
يکشنبه بیست و ششم 8 1387
X