اقسام سوء ظن

سوء ظن اقسامی دارد که از بعضی انها نهی شده است:1-سوء ظن به خدا.چنانکه در حدیث می خوانیم: کسی که از ترس خرج ومخاج زندگی ازدواج نمی کند در حقیقت به خدا سوء ظن دارد یعنی خیال می کند که اگر تنها باشد خدا قادر است رزق از را بدهد ولی اگر همسر داشته باشد خدا قدرت ندارد و این گونه سوء ظن به خداممنوع است.2-سوء ظن به مردم که از آن نهی شده است.3-سوء ظن به خو که مورد ستایش است.اری انسان نباید نسبت به خود حسن ظن داشته باشد و همه کارهای خود را بی عیب بپندارد .حضرت علی –علیه السلام-در صفات متقین می فرماید:یکی از کمالات افراد با تقوا ان است که نسبت به خودشان سوء ظن دارند.تفسیر سوره حجرات محسن قرائتی ص 106


دسته ها : مذهبی
پنج شنبه بیست و سوم 8 1387
X