بچه ها این ناشناس کیه؟ چطوری ناشناس شده؟از خود ناشناس درخواست می کنم که بگه رمز موفقیتش چی بوده؟(مثل وقتی که یکی تو کنکور رتبه میاره میارنش بهش می گن رمز موفقیت شما چی بوده!!!!!!!!!!)

دسته ها : حرفای خودمونی
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X