امروز که محتاج توام جای تو خالیست*فردا که بیایی به سراغم نفسی نیست
دسته ها : ادبی
جمعه هفدهم 8 1387
X