ان چنان حواسمان به ناداشته هاست که نمیتوانیم از داشته هایمان لذت ببریم

تاتل بام


دسته ها :
چهارشنبه بیست و چهارم 7 1387
X