بعضی از ادما مثل قطار شهر بازی میمونن باهاشون خیلی بهت خوش میگذره ولی به هیچ جا نمیرسی*نه این که با بقیه خیلی به جایی می رسی*
دسته ها : ادبی
چهارشنبه پانزدهم 8 1387
X